14 Kurdun Gelişiyle Mucizevi Dönüşüm Yaşayan Yellowstone Parkı’nın Büyüleyici Hikayesi

May 11, 2017

Doğadaki besin halkasının ve dönüşümün birbiriyle uyum içerisinde yer aldığı bu gerçek hikaye Amerika’daki ünlü Yellowstone Parkı’nda geçiyor. Yalnızca 14 kurdun salınmasıyla başlayan hikaye, parkın zaman içerisindeki dönüşümünü içeriyor. Doğanın olağanüstülüğünün birebir şahidi olacağınız bu hikaye, videosuyla birlikte yer almakta.

1995’te 14 kurt yeniden Yellowstone Milli Parkı’na salındı. O an kimse kurtların bir mucizeye sebep olacağını bilmiyordu.

kurtlar

Kurtların gelişiyle geyikler parkın başka bölgelerine kaçmaya başladı.

geyik

Geyiklerin olmayışı bitkilerin yeniden büyümesi demekti. Birçok kavak ve söğüt ağacı büyümeye başladı.

ağaçlar

Bu tam da besin zincirinin tetiklendiği ana tekabül ediyordu. Ağaç ve çalılıkların artışıyla daha çok yemiş ve böcek oluşmaya başladı.

böcek

Bu çeşitlilik birçok kuş ve diğer hayvan türlerinin de parka geri dönmesine sebep oldu.

Sandhill Crane, Yellowstone National Park

Daha önce parkta yok olan kunduz geri geldi. Kunduzların yaptığı barajlar su samuru, misk sıçanı ve çeşitli sürüngenlerin ilgi odağı oldu.

kunduz

Kurtlar aynı zamanda çakalları da öldürdü. Bu da fare ve tavşan nüfusunun artışına sebep oldu.

tavşan

Bu da kızıl tilki, sansar, porsuk ve baykuşların parktaki av sayısını arttırmış oldu. Kel kartal türünün bile nüfusu arttı.

kel kartal

Fakat bundan daha ilginç olan kurtlar nehrin dahi değişimine sebep oldular. Bitki örtüsünün artışı bölgedeki erozyonu azalttı ve böylece nehir kıyıları stabil hale geldi.

A gray wolf jumps at the ravens to scare them off its food.

Su kanalları genişledi ve daha çok su havuzcukları oluştu. Böylece nehir daha stabil oldu.

nehir

Böylece kurtlar Yellowstone Parkı’nın yeni ekosistem denge unsuru olmasının yanı sıra parkın fiziksel değişimine de sebep oldular.

Gibbon River Water Falls Yellowstone National Park

Av-Avcı dengesinin sağlanması çeşitliliğin ve doğanın dönüşümüne sebep oldu.

yellowstone_nature

Doğanın mucizevi büyüsüne kayıtsız kalmak imkansız.

Yorum Bırakın

E-mail adresiniz paylaşılmayacaktır.*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>