İnsanların Hayat Hikayelerini Dinleyerek Siparişle Yazan Sokak Şairi: Allan Andre

August 4, 2017

Şiirin algısı, onu yaratan çağrışımlardan oluşan bir bütündür. Kelimelerin asıl anlamlarının dışında işlenmesi, dahil olduğu hayattan ya da kişiden de bağımsız olabilmesi, yok sayılan pek çok şeyin etrafında şekillenmesi şiirin algısı üzerinden hareket etmektedir. Yani şiir, bu açıdan bakıldığında nefes alıp vermektedir ve sokak, şiir için de uygun bir yaratım alanıdır.

Tıpkı tiyatro, resim ve müzik etkileşiminin sokakta gerçekleştirilebilmesi gibi şiir de bu tecrübeyi yaşamaktadır. New York sokaklarında daktilosuyla sipariş üzerine şiir yazan Allan Andre‘yle tanışın…

Allan Andre, Amerika’nın New York şehrinde yaşayan genç bir şair. Fakat onu diğer şairlerden ayıran ilginç bir özelliği bulunuyor.

1

Çünkü Allan, şiirlerini sokaktan geçen insanların kişisel istekleri doğrultusunda yazıyor. Yani bir nevi sipariş üzerine metinler kaleme alıyor.

2

Şair / Sen beklerken*

Yaklaşık 10 yıldır sokaktan geçen insanların hikayelerini dinleyerek şiirler yazan Allan, halinden bir hayli memnun. İçinde bulunduğu durumu ise şu sözlerle açıklıyor…

3

“Diğer şairler gibi birkaç farklı kaynaktan ilham alıyorum. Bu etkileşim içinse insanların anlattıkları hikayeler çok yardımcı oluyor. İnsanların nasıl bir duygusal durumda oldukları ve hikayeleri gibi unsurlar şiirin ortaya çıkmasında büyük etkiye sahip.”

Genç şair, günde ortalama üç saat boyunca insanlarla sohbet ediyor, hikayelerini dinliyor ve yirminin üzerinde şiir yazıyor.

2

Müşterilerinin de kendisinden ve yazdıklarından bir hayli memnun olduğunu belirten Allan, yazdığı şiirlerin kopyalarını ileride bir gün derleyip kitaplaştırmak için saklıyor.

5

Aynı zamanda müzikle de yakından ilgilenen Allan Andre, sanatını mutluluk içerisinde yaratmaya, yazmaya ve yaşamaya devam ediyor.

32

Kaynak: 1

Yorum Bırakın

E-mail adresiniz paylaşılmayacaktır.*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>