Schopenhauer’dan Yaşamın Bilgeliğine Dair 12 Anlamlı Söz

April 21, 2017

Schopenhauer, insanlığa ve yaşama dair biriktirdiği her şeyle geniş bir düşünce paylaşımı sunmuştur. Felsefenin içinde büyüyen bütün ayrıntılar, birbirine dokunan hayatlar ve daha birçok düşünce yansımasını en anlaşılır şekillerde ifadelendirmiş ve gelişimine dair önemli katkılar sağlamıştır.

Yaşamın akışı ve insan düşüncesi üzerine söylediği sözleri sizler için derledik.

1. “Dünyanın her tarafında insanın elde edebileceği pek fazla şey yoktur. Darlık ve acı doldurur dünyayı.”

1

“…Bunlardan kaçıp kurtulanlara ise can sıkıntısı pusu kurar her köşede. Kaldı ki, egemenlik kötülüğün ellerindedir.”

2. “Ömrümüzün ilk kırk yılı metindir, takip eden otuz yıl da bunun yorumu. Can sıkıntısı ve acılar dışında kalan her şey mutluluktur.”

5

3. “Devletler hem dışa hem içe dönük tüm yapay düzenekleri, zorbalık araçlarıyla insanların sınırsız adaletsizliğine sınırlar koyma önlemlerinden başka nedir ki?”

2

4. “İç dünyası zengin insan tamamen yalnızken, kendi düşünceleriyle ve hayalleriyle eşsiz bir eğlence bulur…”

11

“…Öte yandan, ruhsuz biri sürekli oyundan oyuna, yolculuktan yolcuğuna ve şenlikten şenliğe koşsa bile can sıkıntısından kurtulamaz.”

5. “Tek gerçek ve tek kesin olan şey şimdiki zamandır; gelecek ise hemen her zaman düşündüğümüzden farklı çıkar…”

6

“…Hatta geçmiş de farklıydı, öyle ki, bunların her ikisi de bütün olarak ele alındığında bize göründüğünden de az önem taşır.”

6. “Gezgin, katettiği yolu ancak bir zirveye ulaştığında bütün dönemeçleriyle, kıvrımlarıyla ilişkisi içinde kuş bakışı görür ve tanır.”

6

7. “Her gün, küçük bir ömürdür, uyanış doğumdur ve bu ömür uykuyla, ölümle sonuçlanır.”

17

8. “İnsan başta iç mutlu değildir; ama bütün hayatını kendisini mutlu edeceğini sandığı bir şeyin peşinde çabalayarak geçirir.”

4

9. “Düşünsel zenginlik taşıyan konuşmalar ya da düşünceler, yalnızca düşünsel zenginliği olan topluma aittirler.”

7

10. “Normal insan, yaşamından haz alması bakımından, kendi dışındaki şeylere, mala mülke, mevkiye, kadınlara ve çocuklara, arkadaşlara topluma vb. muhtaçtır; yaşamın mutluluğu bunlara dayanır.”

6

11. “Gençliğin en başta gelen öğrenimlerinden biri, yalnızlığa katlanmayı öğrenmek olmalı; yalnızlık mutluluğun, ruh dinginliğinin kaynaklarındandır çünkü.”

7

12. “Yalnızlığı sevmeyen, özgürlüğü de sevmez. Kişi ancak yalnız olduğunda özgürdür çünkü.”

6

Kaynak: 1

Yorum Bırakın

E-mail adresiniz paylaşılmayacaktır.*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>