Kadınların 20. Yüzyılda Verdiği Oy Hakkı Mücadelesinden Doğan Bir Kitap: Öncü Kadınlar

September 8, 2017

İnsan haklarının yaşamsal düzlemdeki mutlak eşitliği, yeryüzündeki bütün canlıları kapsayan önemli bir gerekliliktir. Bu gereklilik, salt kadın-erkek eşitliği üzerinden değil, insan-doğa üzerinden de düşünülmelidir. Çünkü yaşamı var eden doğa, bütün varlığıyla birlikte bütün olarak hayatımızdadır.

Tarihin farklı dönemlerinde karşımıza çıkan hak arama mücadeleleri ise söz konusu gereklilikten doğan en önemli eylemler olarak karşımıza çıkar.

Öncü Kadınlar kitabı, kadınların 20. yüzyılın başlarında verdiği oy hakkı mücadelesi üzerinden hareket edilerek geliştirilmiş bir tür grafik roman.

1

Mary ve Bryan Talbot tarafından kaleme alınan eser, kadınların insanlık tarihi sahnesindeki toplumsal cinsiyet normlarına karşı isyanları üzerinde yoğunlaşıyor.

7

Kitap, aynı zamanda böyle bir konu üzerinde hazırlanmış ilk Türkçe grafik roman olma özelliği taşıyor.

325

Öncü Kadınlar, temelde erkek egemen toplumdaki şiddete, ötekileştirmeye ve sınıflaşmaya karşı çıkan kadınların mücadelesinden doğan bir sinematografik anlatım içeriyor.

5

Günümüz dünyasında hala benzer sorunlarla karşılaşan kadınların yakın tarihte vermiş oldukları mücadeleye yoğunlaşan eser, aslında güncel mücadele için de ayrıca ilham kaynağı oluyor.

9

Kitap, dünyanın seyrini değiştiren bütün kadınlara ithaf edilerek “O halde laf değil eylem!” sloganıyla yayımlandı.

4

Madrid Kitapçılar Birliği tarafından Yılın En İyi Grafik Romanı seçilen kitap, oldukça önemli ve her dönem kendini güncelleyen bir meseleye işaret ediyor.

4

Kaynak: 1, 2

Yorum Bırakın

E-mail adresiniz paylaşılmayacaktır.*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>