Dünyanın En Mutlu, Sağlıklı, Zengin ve Gelişmiş 28 Ülkesi

November 30, 2017

The Legatum Institute her yıl yaptığı dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkeleri sıralamasını 2017 için açıkladı. Refah seviyesinin ölçülmesinde en önemli unsur para miktarı olsa da enstitü bu listeyi hazırlarken tam 104 değişkeni göz önünde bulundurdu. Bu değişkenler arasında yurt içi gayri safi milli hasıladan tam zamanlı çalışan insanların sayısına, güvenli internet sunucuların sayısından insanların günlük dinlenme saatlerine kadar birçok ayrıntı var. Bu değişkenler ise 8 ayrı alt başlığa ayrılıyor; ekonomik nitelik, iş ortamı, denetim, bireysel özgürlükler, sosyal sermaye, güvence, eğitim, sağlık. Araştırmada en çok ulaşılabilir veri sağlayan 149 ülke değerlendirildi.

28. Uruguay

28-uruguay Uruguay birçok kategoride oldukça iyi puanlar alsa da onu 28 numaraya yükselten bireysel özgürlüklere verdiği önem oldu. Uruguyay "bireysel özgürlükler" alt başlığında tüm ülkeler arasında 7.sırada.

27. Estonya

27-estonya Estonya da dünyanın en dijital bilgiye önem veren ülkelerinden biri olsa da onu üst sıralara taşıyan doğaya ve çevreye verdiği önem. Doğal çevre alt başlığında tüm ülkeler arasında 7. sırada

26. Çek Cumhuriyeti

26-cek-cumh Şimdilerde resmi adı Çekya olan ülke hiçbir alt başlıkta üst sıralarda yer alamasa da genel olarak tüm alt başlıklarda ilk 30'da yer alıyor.

25. Portekiz

25-portekiz Portekiz bir alt başlık hariç diğer tüm başlıklarda ilk 50 ülke arasında yer aldı. Fakat "kişisel özgürlük" alt başlığında 10.sırada.

24. Hong Kong

24-hong-kong Hong Kong Birleşmiş Milletler ülkeleri arasında yer almasa da hala refah endeksi sıralamasında yer alıyor. Ülke, en iyi iş ortamı sıralamasında 3. sırada.

23. Japonya

23-japonya Japonya birkaç yıldır ekonomik bir durgunluk yaşasa da hala dünyanın en zengin ülkesi. Ülkedeki güvenlik ele alındığında ise tüm ülkeler arasında 4. sırada.

22. Malta

22-malta Akdeniz'deki en küçük ada olan Malta, 5 alt başlıkta ilk 25 ülke arasında yer alırken sosyal sermaye ve güvenlik kategorilerinde 7. sırada yer alıyor.

21. Slovenya

21-slovenya 2016'da doğal çevre kategorisinde birinci sırada olan Slovenya 2017'de bu kategoride ikinci sıraya düştü. 1. sırada ise Norveç yer alıyor.

20. İspanya

20-ispanya Katalan problemi olmak üzere ülkenin yaşadığı politik problemlere karşı hala en refah ülkeler arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Ekonomik nitelik başlığındaki sıralamada 37.sırada yer alıyor.

19. Fransa

19-fransa Yeni başkanıyla Fransa refahını yükseltmeye devam edecek reformlar yapıyor. Kategoriler arasındaki en iyi performansı ise doğal çevre başlığında 4.sırada yer alarak elde ediyor.

18. ABD

18-abd Fırsatlar ülkesi ABD'deki şirketleri ve markaları düşündüğümüzde iş ortamı başlığında en iyi ülke olması bizi şaşırtmıyor.

17. Singapur

17-singapur Dünyanın en önemli finans merkezlerinden biri olan Singapur, yaşamak için de oldukça iyi bir ülke. Ekonomik ve sağlık başlıklarında en iyi ikinci ülke iken güvenlik başlığında ilk sırada yer alıyor.

16. Belçika

16-belcika 2016 yılından beri Avrupa Birliği ülkeleri arasında "refah seviyesi en yüksek ülke" olma özelliğini koruyan Belçika, araştırmada yer alan tüm ülkeler arasında eğitim başlığında 9., kişisel özgürlükler ve sağlık alanında ise 11. sırada yer alıyor.

15. Avusturya

15-avusturya Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Avusturya, en iyi sıralamasını sağlık kategorisinde 5. sırada yer alarak elde ediyor. Güvenlik başlığında ise 6. sırada.

14. Lüksemburg

14-lüksemburg Lüksemburg, tüm ülkeler arasında sağlık kategorisinde en iyi ülke olma özelliğini koruyor.

13. İzlanda

13-izlanda Nüfusu 300 binin üzerinde olan ve diğer Avrupa ülkelerinden kendini soyutlamış olan İzlanda güvenlik, kişisel özgürlükler ve sosyal sermaye başlıklarında ilk beşte yer alıyor.

12. İrlanda

12-irlanda Tüm kategorilerde ilk 10 ülkenin içinde yer almayı başaran irlanda en iyi sırlamayı kişisel özgürlükler başlığında 5. sırada yer alarak elde ediyor.

11. Almanya

11-almanya Almanya tüm kategorilerde 17. sıranın altına düşmese de ekonomik nitelik açısından araştırmadaki ülkeler arasında yapılan sıralamada 9. sırada yer aldı.

10. İngiltere

10-ingiltere Brexit'ten etkilenmeyen İngiltere, iş ortamı başlığında 5. sırada yer aldı.

9. Avustralya

9-avutralya Rahat yaşam tarzlarıyla Avustralya halkı sosyal sermaye başlığında ilk sırada yer alırken genel sıralamada geçen yıl altıncıyken bu yıl dokuzuncu sıraya düştü.

8. Kanada

8-kanada Genel sıralamada düşüş yasada da Kanada hala kişisel özgürlükler sıralamasında ikinci sırada.

7. Danimarka

7-danimarka İskandinav ülkelerinde en alt sıralarda yer alsa da Danimarka, sosyal sermaye kategorisinde 4.sırada yer alıyor.

6. Hollanda

6-hollanda Avrupa'nın en küçük ülkelerinden Hollanda, tüm başlıklarda ilk on ülke içinde yer almayı başarsa da doğal çevre sıralamasında 46. sırada.

5. İsveç

5-isvec Ekonomik kalitede birinci sırada yer alan İsveç, diğer kategorilerde ise ilk 10 ülke arasında yer almayı başarıyor

4. İsviçre

4-isvicre Eğitim kategorisinde birinci sırada yer alan İsviçre sağlık alanında ise üçüncü ülke.

3. Finlandiya

3-finlandiye Finlandiya her açıdan diğer Kuzey Avrupa ülkeleriyle yarışsa da Legatum Enstitüsü'nün araştırmalarına göre yönetim konusunda en iyi ülke oluyor.

2. Yeni Zelanda

2-yeni-zelanda Yeni Zelanda geçen yıl refah seviyesi en yüksek ülke iken bu yıl 9 kategoriden beşinde 1., 2. veya 3. olmasına rağmen genel sıralamada 2. sıraya düştü. Bunun en büyük etkisi de güvenlik alt başlığında 23. sırada yer alması oldu.

1. Norveç

norway_fjord-wallpaper-1152x720 Norveç dünyanın en iyi doğal çevresine, ikinci en iyi yönetimine ve üçüncü en iyi de güvenliğine sahip ülke olarak tüm ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor.

Bonus: Türkiye

bonus-turkey Türkiye ise araştırmada 144 ülke arasında 88. oldu. Ekonomik nitelikte 55., iş ortamında 91., yönetimde 70., eğitimde 80., sağlıkta 53., güvenlikte 133., kişisel özgürlüklerde 105., sosyal sermayede 96. ve doğal çevrede 54. sırada yer alıyor. Kaynak: 1

Yorum Bırakın

E-mail adresiniz paylaşılmayacaktır.*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>